طرح بیمه عمر پاسارگاد

طرح جدید بیمه عمر و تامین آتیه بزرگسالان پاسارگاد

الف - مبلغ حق بیمه از 50000 تومان به بالا

ب - مدت بیمه از 5 سال تا 30 سال مزایای طرح :

1- دریافت اندوخته با سود تضمینی 18و مشارکت تا 20%

2 - دریافت وام تا 90% اندوخته با سود 4% بدون ضامن ، بدون چک و سفته ، بدون

تشریفات اداری ، به تکرار

3 - در صورت از کار افتادگی بیمه شده:

الف : معاف از پرداخت حق بیمه وبهره مندی از همه مزایا

ب: دریافت سرمایه از کار افتادگی تا سقف 40 میلیون تومان

4 - درصورت بروز حادثه و نقص عضو بیمه شده :

الف : دریافت سرمایه نقص عضو معادل 1.2.3 برابر سرمایه بیمه عمر.

ب : دریافت هزینه های پزشکی معادل 5 تا 10 ٪ سرمایه حادثه

5 - دریافت هزینه بیماریهای خاص تاسقف 25 میلیون تومان برای هربیماری

6 - پوشش آتش سوزی منزل مسکونی معادل 500 .750 . 1000 و 1500 برابر حق بیمه

ماهانه 7 - در صورت فوت بیمه شده :

الف – دریافت اندوخته با سود 18 تا 20٪

ب – دریافت سرمایه فوت 60 تا 300 برابر حق بیمه ماهانه

ج - دریافت سرمایه حادثه تا 3 برابر سرمایه بیمه عمر

مشاوره رایگان بیمه عمر و تامین آتیه 09363690183  آقای ایمنی

با تشکر : نمایندگی ایمنی

/ 0 نظر / 11 بازدید