نکاتی مهم

امروز قصد دارم سه نکته بسیار مهم را با شما در میان بگذارم که بطور حتم نگاهتان را برای همیشه نسبت به بیمه عمرعوض خواهد کرد.

فرض کنید دارای بیش از یک ملک (خانه، آپارتمان و...)، مقداری پس انداز و سرمایه گذاری و حساب RRSP (پس انداز بازنشستگی) می باشید و در وصیت نامه تان همه آنها را به تنها فرزند یا فرزندانتان بخشیده اید که در صورت فوت وارث اموال شما باشند. ولی ناگهان .... دارائیهای شما با مالیات بزرگ و غیر قابل پیش بینی پس از فوت روبرو می شود. چقدر؟ حدود 50 درصد. ناراحت شدید؟

بسیار خوب، بدتر از این هم خواهد شد. برای پرداخت مالیاتی که به اموال شما تعلق می گیرد، فرزندتان ملک یا سرمایه گذاری که شما در طی عمرتان اندوخته بودید را مجبورند که بفروشند و در نتیجه مقدار زیادی از ارث کاهش می یابد و شاید حتی هدیه شما به او تبدیل به یک بدهی بزرگ شود.

نکته شماره 1: "بیمه عمر، دارائیهای شما را در مقابل مالیات محافظت می کند." در واقع هیچ اندوخته و سرمایه گذاری (ملک یا پول) بدون مالیات وجود ندارد "بجز بیمه عمر" و این بدان معناست که اگر قصد دارید چیزی را برای فرزندانتان باقی بگذارید حتماً باید آن را با بیمه عمر پوشش دهید. یا اینکه آماده از دست رفتن 50 درصد از ارزش آن باشید.

نکته شماره 2: "بیمه عمر همیشه به شما امکان سرمایه گذاری بدون مالیات را میدهد." وقتی شما در بیمه های عمر همیشگی (Whole Life, Universal Life)پس انداز می کنید پول شما در طول زمانی که بیمه دارید در حال رشد است بدون اینکه مالیاتی شامل آن شود. در واقع بدون پرداخت مالیات پولتان را سرمایه گذاری کرده اید.

نکته شماره 3: " برای خودداری از دادن مالیات کافیست وارث خود را تعیین کنید" تنها کاری که لازم است انجام دهید وارث اصلی و سپس کسانی را که در صورت عدم وجود وراث اصلی میخواهید وارث شما باشند، مشخص کنید در نتیجه دارائی هایتان هیچوقت شامل مالیات نخواهند شد. اینهم در صورتی است که بیمه عمر داشته باشید.به سادگی می توانید بیمه های عمر همیشگی را انتخاب کنید که در واقع می توانید حق بیمه های پرداختی تان را در زمان معینی پس بگیرید ( درصورت تمایل) ، بله به همین سادگی. در نتیجه لازم نیست که حتی نگران حق بیمه های پرداخت شده باشید چرا که میتوانید یا آنها را پس بگیرید ( در زمان معین) و یا اینکه پس از مدت معینی بدون پرداخت حق بیمه بیشتر تا آخر عمرتان بیمه داشته باشید. به این نکته های مهم فکر کنید...

موفق و پیروز باشید .....

/ 0 نظر / 9 بازدید